Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Rozmiar czcionki:

 spol rada

Lp.

Rodzaj rady

Termin

Godzina

1.  Organizacyjna

 30 sierpnia 2021 r. 

poniedziałek

1000
2. Rada "Nadzór pedagogiczny"

14 września 2021 r.

wtorek

1715
3. Rada – zatwierdzająca program wychowawco – profilaktyczny i program doradztwa zawodowego

30 września 2021 r.

czwartek

1715
4.  Klasyfikacyjna za I półrocze

 13 stycznia 2022 r.

czwartek

1715
5.  Podsumowująca pracę w I semestrze

 1 lutego 2022 r.

wtorek

1715
6. Klasyfikacyjna za rok szkolny 2021/2022

 15 czerwca 2022 r.

środa

1715
7.  Podsumowująca pracę w roku szkolnym

22 czerwca 2022 r.

środa

1400

W ramach posiedzeń Rad Pedagogicznych zgodnie z w/w terminarzem, realizowane będą szkolenia nauczycieli.