Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Rozmiar czcionki:
DOKUMENT DO:
1. Zaprowadzenie dzienników lekcyjnych, świetlicy, pedagoga i biblioteki, dzienniki zajęć dodatkowych 3 września 2021 r. - sprawdzenie

2. Plany wynikowe, plany zespołów samokształceniowych,

       Plany wychowawcze

2 września 2021 r.

8 października 2021 r.

3. Plan pracy:   -    pedagog, biblioteka, świetlica 2 września 2021 r.
4. Sprawdzanie e dzienników, świetlicy, pedagoga i biblioteki, logopedy pierwszy piątek każdego miesiąca

5.   Składanie sprawozdań po I półroczu (elektronicznie i wydruk)

-        wychowawców klas, analiz

-        zespołów

-        kółek

-        zespołów samokształceniowych

-        świetlicy

-        pedagoga

-        biblioteki

 13 stycznia 2022 r.

po zakończeniu Rady Pedagogicznej

Klasyfikacyjnej

6. Sprawdzanie dzienników zaj. dodatkowych,  dzienników lekcyjnych dziennik biblioteki,  dziennik świetlicy, pedagoga, psychologa, logopedy  31 stycznia 2022 r.

7. Składanie sprawozdań końcoworocznych (elektronicznie i wydruk):

-        wychowawców klas, analiz

-        zespołów

-        kółek

-        zespołów samokształceniowych

-        świetlicy, pedagoga, biblioteki

15 czerwca 2022 r.

po zakończeniu Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej

8.  Zdawanie świadectw - płytki

- arkusze ocen             

- dziennik elektroniczny sprawdzanie

- do 20 czerwca 2022 r.

- do 23 czerwca 2022 r. 

- 27 czerwca – 1 lipca 2021 r.

9.  Zamknięcie dokumentacji za rok szkolny

1 lipca 2022 r. 
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button