Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Polish English French Georgian German Hungarian Italian Japanese Russian Slovak Turkish Ukrainian
Rozmiar czcionki:

Konkurs szkolny z okazji
NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
(11 listopada) pod hasłem:
„NIEPODLEGŁA I JEJ OBROŃCY”

 

Celem konkursu jest upamiętnienie polskich bohaterów dążących do tego, by Polska po latach niewoli odzyskała niepodległość, poszerzanie wiedzy o historii państwa polskiego w XX wieku, wzmacnianie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, rozwijanie kreatywności i inspirowanie do samodzielnej pracy twórczej, zachęcenie do poszukiwań inspiracji historycznych w dziedzinie sztuki, a także rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8.

W ramach konkursu uczniowie mają za zadanie przedstawić wybraną postać, która w XX wieku z bronią w ręku, bądź w inny sposób, wzięła udział w walce o niepodległość. Do konkursu dopuszczone będą prace wykonane indywidualnie i własnoręcznie, dowolnymi technikami, w formacie A4 (poziom lub pion), na sztywnym papierze – brystolu, w formie „lapbooka” (książka na kolanach).

Prace muszą w sposób czytelny nawiązywać do tematyki konkursu. Uczestnik może wykonać samodzielnie tylko jedną pracę konkursową i dostarczyć ją do środy 10.11.2021 r., do p. Katarzyny Winiarskiej.

Prace plastyczne muszą być podpisane na odwrocie - w prawym dolnym rogu imieniem, nazwiskiem i klasą autora pracy.

Rodzice lub przedstawiciele ustawowi uczestnika konkursu wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez SP 5 w Gnieźnie danych osobowych uczestników, podanych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. (do pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w Konkursie). Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega  sobie  prawo  do  ekspozycji  zgłoszonych  prac na wystawie szkolnej wraz z podaniem danych autorów, a także w celach promocji na stronach internetowych. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.

O wyłonieniu laureatów konkursu zadecyduje komisja konkursowa, która przy ocenie pracy weźmie pod uwagę: 

  1. zawartość merytoryczną,
  2. zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu
  3. pomysłowość i oryginalność w ujęciu tematu
  4. kreatywność.

ZACHĘCAM DO UDZIAŁU! – Katarzyna Winiarska

 

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button