Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Polish English French Georgian German Hungarian Italian Japanese Russian Slovak Turkish Ukrainian
Rozmiar czcionki:

Konkurs na zagospodarowanie części boiska szkolnego, w ramach projektu SP 5 Gniezno

„Tu się uczę, rozwijam, mam czas na zabawę i relaks”
z programu Fundacji „Santander”- „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam” Edycja 1/2019.

 

1. Organizator:      

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera (koordynacja: pp. Katarzyna Winiarska, Żaneta Piskorz, Renata Nawrocka, Agnieszka Walczak)

2. Uczestnicy:

Uczniowie SP 5 z podziałem na kl. 1-4 i 5-8 (pracujący indywidualnie lub w zespołach, max. 3 osobowych)

3. Warunki udziału:

 • udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny
 • uczestnicy zgłaszają do konkursu prace wykonane samodzielnie, wcześniej niepublikowane, z informacją (na odwrocie pracy) zawierającą:

dane autora/-ów: imię, nazwisko, wiek, klasa

 • prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane autorom
 • przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanego projektu na Organizatora, począwszy od daty wpłynięcia pracy na konkurs. Dzięki temu Organizator konkursu będzie mógł wykorzystać zwycięski projekt podczas zagospodarowania terenu boiska
 • udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do upublicznienia zgłoszonej pracy

 

4. Cele konkursu:

 • zaprojektowanie gry wielkoformatowej, w którą zagrać może kilkoro uczniów, a która zostanie wymalowana na niezagospodarowanej części boiska
 • zagospodarowanie pustych części terenu boiska szkolnego
 • rozwijanie współodpowiedzialności za przestrzeń szkolną (upiększenie otoczenia)
 • kształtowanie postaw współpracy
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej
 • stosowanie kreatywnych rozwiązań, uwzględniających potrzeby
  ludzi (uczniów) oraz kwestie bezpieczeństwa użytkowników


5. Zadanie:

 • Przygotowanie prac plastycznych- projektów gier wielkoformatowych, które uprzyjemnią uczniom pobyt na szkolnym boisku (teren między szkołą, a salą gimnastyczną)
 • Praca musi być wykonana starannie i przejrzyście, na formacie A3
  z uwzględnieniem kolorów farb, jakie potrzebne będą do namalowania gier na terenie boiska
 • Do pracy należy dołączyć zasady gry (naklejone lub czytelnie spisane na odwrocie pracy)
 • Na jednej kartce, formatu A3, należy umieścić tylko jeden przykład gry wielkoformatowej
 • Każdy uczeń lub zespół może złożyć maksymalnie dwa projekty.

         

6. Projekt powinien:    

 • Przedstawiać zagospodarowanie terenu boiska między szkołą, a salą gimnastyczną
 • Dawać możliwość przeniesienia go na w/w teren z zastosowaniem trwałych, nietoksycznych farb
 • Umożliwiać zabawę, grę większej grupie uczestników
 • Przedstawiać dawne (często już zapomniane) gry podwórkowe lub zupełnie nowe pomysły gier.

 

7. Termin dostarczania prac:

8 stycznia - 21 lutego 2020 (rozstrzygnięcie w SP 5 do końca lutego 2020 r.).

 

8. Nagrody:

Zwycięskie projekty gier wielkoformatowych zostaną nagrodzone, a nazwiska autorów (autora) będą ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

 

9. Uwagi końcowe:

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i nagrodzenia zwycięzcy/ów.

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu; dotyczy to głównie zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

 

Uczestnicy mogą przekazywać swoje prace do biblioteki szkolnej
lub do każdej z osób koordynujących Konkurs, przez cały okres jego trwania.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW
DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button