Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

DOKUMENT

DO:

1. Zaprowadzenie dzienników lekcyjnych, świetlicy, pedagoga i biblioteki, dzienniki zajęć dodatkowych 5 września 2023 r. - sprawdzenie

2. Plany wynikowe, plany zespołów samokształceniowych,

       Plany wychowawcze

5 września 2023 r.
3. Plan pracy:   -   pedagog, biblioteka, świetlica 5 września 2023 r.
4. Sprawdzanie e dzienników, świetlicy, pedagoga i biblioteki, logopedy pierwszy piątek każdego miesiąca

5.     Składanie sprawozdań po I półroczu (elektronicznie i wydruk)

-          wychowawców klas, analiz

-          zespołów

-          kółek

-          zespołów samokształceniowych

-          świetlicy

-          pedagoga

-          biblioteki

24 stycznia 2024 r.

po zakończeniu Rady Pedagogicznej

Klasyfikacyjnej

6. Sprawdzanie dzienników zaj. dodatkowych, dzienników lekcyjnych dziennik biblioteki, dziennik świetlicy, pedagoga, psychologa, logopedy 30 stycznia 2024 r.

7. Składanie sprawozdań końcoworocznych (elektronicznie i wydruk):

-          wychowawców klas, analiz

-          zespołów

-          kółek

-          zespołów samokształceniowych

-          świetlicy, pedagoga, biblioteki

12 czerwca 2024 r.

po zakończeniu Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej

8. Zdawanie świadectw - płytki

- arkusze ocen            

-dziennik elektroniczny sprawdzanie, teczki wychowawcy, dzienniki dodatkowych zajęć

- do 18 czerwca 2024 r.

- do 20 czerwca 2024 r.

- 20 czerwca – 27 czerwca 2024 r.

9. Zamknięcie dokumentacji za rok szkolny

28 czerwca 2024 r.
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button