Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

NMNGPROJEKT EDUKACYJNY „NASZE MIASTO-NASZE GNIAZDO”

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowego projektu edukacyjnego „NASZE MIASTO-NASZE GNIAZDO”, realizowanego pod patronatem Prezydenta Gniezna. Organizatorem projektu jest Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych. Uczestnikami są uczniowie szkół w Polsce i szkół polonijnych na całym świecie.

Cele projektu to:

rozbudzanie i rozwijanie u dzieci oraz młodzieży więzi ze swoim miastem, kształtowanie poczucia patriotyzmu oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii, kształtowanie poczucia więzi narodowej oraz budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich.

W naszej szkole koordynatorkami projektu są:

dyrektor szkoły - p. Hanna Kowalska i nauczycielki języka angielskiego - p. Karolina Starczewska i p. Monika Majchrzak.

Uczestnikami natomiast są uczniowie klas 7A, 7B, 7C oraz 5B.

Naszymi partnerskimi szkołami są szkoły polonijne w Bath (Anglia), Chicago (USA), Padwa (Włochy) oraz Shanghai (Chiny).

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły przygotowywali zestaw 15 pytań dotyczących Gniezna w języku polskim i angielskim. Następnie razem z nauczycielami wysłali je do partnerskich szkół, skąd również otrzymali pytania dotyczące rodzinnych miast zagranicznych kolegów.

Kolejnym zadaniem dla uczestników było wyszukanie odpowiedzi i nagranie ich w formie filmu video w obu językach, i ponownie przesłanie do szkół. Na końcu otrzymane filmy zostały zaprezentowane w naszej szkole.

Uczniowie bardzo cieszą się z udziału w projekcie oraz z niecierpliwością oczekują na dalsze zadania i współpracę z partnerskimi szkołami.