Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

        Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej placówki http://sp5.gniezno.pl 

 

Data publikacji strony internetowej: 2002-09-01
Data aktualizacji strony internetowej: 2020-01-15
Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-22
Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa nie jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • Osobą do kontaktu jest: p. Hanna Kowalska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 61 426 39 97
  • Koordynator: p. Maciej Tomaszewski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 

Informacja zwrotna

Wszelkie zapytania i zgłaszanie nieprawidłowości proszę kierować na wyżej wskazany adres

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Dostosowanie wejść do budynków
Szkoła posiada dwa wejścia. Wejście główne od strony ulicy Bolesława Chrobrego 12 oraz wejście od strony boiska, wejścia niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy
Korytarze wąskie o małej przepustowości, niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na korytarz na parterze prowadzą dwa wejścia. Na korytarze na pozostałych kondygnacjach prowadzą dwie klatki schodowe nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów
Klatki schodowe o małej przepustowości, niedostosowana dla osób niepełnosprawnych

Dostosowanie wind
Brak windy

Dostępność pochylni
Brak pochylni

Dostępność platform
Brak platform

Dostępność informacji głosowych
Na terenie szkoły działa radiowęzeł, istnieje możliwość powiadomień głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych
Brak pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów
Na terenie szkoły parking wyłącznie dla pracowników szkoły. Brak oznakowanych miejsc dla inwalidów.

Prawo wstępu z psem asystującym
Na teren szkoły może wejść osoba z psem asystującym

Dostępność tłumacza języka migowego
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Dostępność informacji
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury przysługuje prawo złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Arkadego Fiedlera
ul. Bolesława Chrobrego 12, 62-200 Gniezno
tel. 61 426 39 97, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona www:sp5.gniezno.pl

 

Deklaracja poprawy dostępności

W 2021 r. roku strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań prawnych. 

Zmiany określone rozporządzeniem będą korygowane na bieżąco.

 

 

 

 

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button