Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

zdrow1Informuję, że w naszej Szkole nad uczniami sprawowana jest opieka zdrowotna, która obejmuje:

  • profilaktyczną opiekę zdrowotną;
  • promocję zdrowia;
  • opiekę stomatologiczną.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami uczniów oraz z pełnoletnimi uczniami.

 Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje higienistka szkolna. 


Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta - Pan Piotr Malinowski

ul. Biskupińska 26
w każdy czwartek w godzinach od 9:30 do godz. 10:30
tel. 722 223 305
 

Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, sprawowana jest nad uczniami przy braku sprzeciwu ich rodziców. Sprzeciw ten składa się w formie pisemnej do świadczeniodawcy, który realizuje odpowiednią opiekę.

Opieka nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole jest realizowana przez higienistkę szkolną. Sprawowanie opieki zdrowotnej nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi wymaga pisemnej zgody rodziców uczniów złożonej u higienistki szkolnej.
Zgodę wyraża się przed podjęciem ucznia opieką.