Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

Departament Edukacji i Nauki UMWW zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu:

 „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej". 

Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Rumunii.

l

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.

Wiedza, że nasza Ojczyzna dała światu wybitnych ludzi, napawa nas dumą z naszego kraju oraz z jego wybitnych reprezentantów na przestrzeni wieków.

Organizatorem konkursu jest Departament Edukacji i Nauki UMWW, a koordynatorem tegorocznej edycji  Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu.

Termin składania prac konkursowych upływa 15 lutego 2022 r. 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w trakcie trwania XXVI Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach 11-13 marca 2022 r.

W naszej szkole ostateczny termin oddania prac, wraz z kompletem załączników/zgód upływa 
w piątek, 11 lutego 2022 r. do godz. 12.30.

 

Uczniowie przystępujący do konkursu dostarczają prace do p. Katarzyny Winiarskiej.

 

 ZAŁĄCZNIKI: