Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

Światowy Dzień Wody z Polską Akcją Humanitarną
w Szkole Podstawowej nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Gnieźnie.

Piątka kolejny raz włączyła się w obchody Światowego Dnia Wody z PAH.

Celem podjętych działań było szerzenie świadomości o tym, że dostęp do czystej wody to prawo każdego człowieka, ale za stan światowych zasobów wody wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni.

W ramach przygotowań do obchodów uczniom zaproponowano możliwość wzięcia udziału w zróżnicowanych aktywnościach. Klasy młodsze poznawały sposoby pozyskiwania wody na świecie i przeprowadzały wodne doświadczenia. Uczniowie klas 4-6 i 7-8 układali krzyżówki z hasłami, dotyczącymi wody, przygotowywali plakaty związane z wodą, jako źródłem życia i z wodnymi wyzwaniami na świecie oraz mieli zaproponować hasła, zachęcające do racjonalnego gospodarowania wodą i zilustrować je metodą paint, canva, gimp.
Powstało wiele ciekawych prac, które zostały wyeksponowane w przestrzeniach szkolnych lub na klasowych gazetkach, poświęconych wodzie i konieczności jej oszczędzania. Na lekcjach uczniowie, korzystając z materiałów PAH, rozmawiali o zasobach wodnych i problemach z dostępnością do czystej wody dla ludności. Przeprowadzone lekcje uświadomiły wszystkim jak dużo wody zużywamy na produkcję rzeczy codziennego użytku oraz jak ważna i potrzebna jest woda dla ludzi, zwierząt oraz roślin.

Klasa 8a z wychowawczynią przygotowała audycję przez szkolny radiowęzeł pod hasłem: „Oszczędzanie wody to za mało”.

W dniu obchodów dominującym kolorem w szkole był niebieski i jego odcienie, bowiem większość społeczności szkolnej ubrała się właśnie na niebiesko. Szkolna biblioteka przygotowała wystawkę książek, związanych z wodą oraz zachęcała do bliższego zapoznania się z tą tematyką poprzez ich udostępnianie do czytania.

Obchody Światowego Dnia Wody, koordynowane przez panie: K. Winiarską i G. Janowską-Marek, minęły bardzo szybko, jednak ważne, by przynosiły długotrwałe efekty i uświadamiały, że wszyscy musimy dbać o naszą planetę i jej zasoby, nie tylko wodne, dla siebie i następnych pokoleń.

    

fotoZOBACZ FOTOGRAFIE...