Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

Międzynarodowy Dzień Demokracji to święto obchodzone corocznie 15 września, zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 8 listopada 2007 roku w rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji na rzecz Demokracji. Dzień ten został zaproponowany przez pochodzącego z Kataru, przewodniczącego Międzynarodowej Konferencji Młodych i Restaurowanych Demokracji. ONZ zachęca kraje członkowskie do obchodów Dnia Demokracji i do udziału w Międzynarodowej Konferencji.

Obchody Dnia mają na celu

  • szerzenie i umacnianie demokracji,
  • wymianę doświadczeń w zakresie promowania demokracji w relacjach wzajemnych oraz w ramach systemu ONZ,
  • podniesienie świadomości społeczeństwa na temat demokracji oraz jej stanu na świecie,
  • oddanie hołdu ludziom walczącym o demokracje i prawa człowieka.

Codzienne doświadczenie wciąż uczy nas, że demokracja jest niezbędna do osiągnięcia fundamentalnych celów, jakimi są pokój, przestrzeganie praw człowieka i rozwój.

Odpowiedzmy sobie w tym miejscu „czym w takim razie jest demokracja, co oznacza to słowo?”

Demokracja – słowo pochodzące z języka greckiego, dosłownie oznaczające: „rządy ludu, ludowładztwo”. Jest to jeden z typów ustroju państwa, zakładający udział obywateli w sprawowaniu władzy. Znaczący wkład w rozwój demokracji, poza starożytną Grecją, miał także starożytny Rzym oraz kultura Zachodu.

O czym nam mówi demokracja? Wskazuje ona, że jednym z praw człowieka jest możliwość uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli. Bardzo ważnym warunkiem dla idealnej formy demokracji przedstawicielskiej (pośredniej) są wolne i uczciwe wybory, to znaczy dostępne w równym stopniu dla każdego obywatela i przeprowadzane według zrozumiałych reguł.

Dobrym przykładem działań demokratycznych mogą być dzisiejsze wybory, w których bierzecie udział, jako społeczność szkolna, czyli głosowanie na Waszych przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego. Ci, których wybierzecie, oddając swój głos, będą Was reprezentować przez najbliższy rok szkolny, będą podejmować różne aktywności, związane z życiem szkoły, z rozrywką, z opieką nad zwierzętami, dbałością o miejsca pamięci narodowej i wiele innych.

Jak demokrację rozumieją młodzi ludzie? Na różnoraki sposób.

Dla większości demokracja to przede wszystkim wolność. Dla wielu to też wyciągnięcie ręki do słabszego, to uśmiech do imigranta, który właśnie trafił do ich szkoły, a w której musi się odnaleźć. To także wzajemny szacunek, a nawet przyjaźń mimo różnicy w poglądach. Takie wartości jak wolność, solidarność, otwartość i równość musimy cały czas na nowo odgadywać, rozwijać.

Na koniec warto przytoczyć ciekawą myśl Jima Trelease, amerykańskiego propagatora czytania dzieciom, który powiedział, że: „Naród, który mało czyta, mało wie. Naród który mało wie, podejmuje złe decyzje – w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych”. W związku z tym głosujcie dziś na swoich wybrańców w sposób mądry i przemyślany.

Każdy z nas może zmieniać świat na lepsze, może być demokratą, czyli osobą otwartą na ludzi, budującą dobre relacje z drugim człowiekiem. Dlatego na koniec audycji chcemy, w imieniu p. Katarzyny Winiarskiej, zaprosić chętnych uczniów i uczennice z klas 4-8 do udziału w konkursie plastycznym, dotyczącym demokracji.

Konkurs trwa do piątku 30. września br.
Polega na wykonaniu pracy plastycznej, dowolną techniką, w formacie A4, nawiązującej do hasła: „Młodzi i mała/wielka demokracja”.
Prace (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i klasą) należy przekazywać do p. Winiarskiej.