Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

Wyjście klas ósmych A i B na zajęcia w ramach doradztwa zawodowego do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Na przełomie listopada i grudnia br. klasy: 8a, 8b wspólnie z wychowawcami (p. Wioletta Smaglewska, p. Agnieszka Walczak) udały się do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Celem tego wyjścia były zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
Część wykładową z elementami warsztatu przedstawiła uczniom p. Joanna Kozielska, która podczas prezentacji "Praca - scenariusze przyszłości" omówiła z uczniami zawody, które w przyszłości mogą cieszyć się sporym zainteresowaniem na rynku pracy.
Uczniowie wypowiadali się także o swoich wyborach oraz predyspozycjach, które będą przydatne przy wykonywaniu danego zawodu.
Mieli także okazję zwiedzić pracownie zawodowe i porozmawiać z nauczycielami przedmiotów i praktyk zawodowych.
Była to bardzo dobra okazja, by poszerzyć swoje wiadomości na temat niektórych zawodów, które ostatnio zyskują wśród młodzieży popularność.