Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

Konkurs „Polacy w świecie znani z działalności publicznej,
misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej

1 marca 2019 r. podczas XXIII Targów Edukacyjnych odbyło się wręczenie nagród w wojewódzkim konkursie „Polacy w świecie, znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”. Tegoroczną edycję poświęcono działalności Polaków we Włoszech. Celem przeprowadzonego już po raz trzeci przedsięwzięcia było wzbudzenie zainteresowania historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w konkursie dał jego uczestnikom możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego świata i różnorodność kulturową. Był również dobrą okazją do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem - wpłynęło łącznie 849 prac, przedstawiających między innymi: Mikołaja Kopernika, Fryderyka Chopina, papieża Jana Pawła II, twórcę Legionów Polskich Jana Henryka Dąbrowskiego, czy sportowców: Roberta Kubicę, Wojciecha Szczęsnego, Zbigniewa Bońka i wielu innych słynnych Polaków we Włoszech.

Ogółem przyznano 80 nagród i wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych. Nagrody i dyplomy wręczyli: Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pani Paulina Stochniałek – Radna Województwa Wielkopolskiego, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Nauki, Pani Patrycja Przybylska – Radna Województwa Wielkopolskiego, a także Pani Elżbieta Leszczyńska – Wielkopolski Kurator Oświaty i Pan Roberto Cincotta – Gość Honorowy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie, który specjalnie na tę okazję przyjechał do Poznania.

W tegorocznej edycji konkursu wzięła udział duża grupa uczniów z naszej szkoły. Do pięciorga z nich, na etapie wojewódzkim, uśmiechnęło się szczęście.

Prace 3 uczennic i 1 ucznia (Julii Łuczkowskiej, Zuzanny Piskorz, Weroniki Szczepaniak i Kacpra Woźniaka), z klas 5-6, zostały wyróżnione przez jury konkursowe, natomiast uczeń z klasy 7- Dominik Goralczyk, zajął I miejsce w swojej grupie wiekowej.

Cieszymy się, że kreatywność i starania naszych uczniów przynoszą znaczące efekty nie tylko na terenie szkoły, ale także poza nią, nawet na arenie wojewódzkiej.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym reprezentantom „Piątki”!

foto Zobacz FOTO