Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

Na początku kwietnia w świetlicy szkolnej odbyło się przedstawienie pt. „Poeci o dobrym wychowaniu”.

Spektakl był podsumowaniem akcji „Szkolny Mistrz Dobrych Manier” organizowanej w szkole w czasie rekolekcji.

W przedstawieniu udział wzięli uczniowie:
z klasy 5c: Antonina Walczak, Wanda Walczak, Zuzanna Piskorz, Eryk Winkel
oraz klasy 4a: Natalia Grajek, Maja Piskorz.

Dzieci brawurowo zaprezentowały scenki na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych i rówieśników. Posiłkowały się przy tym wierszami znanych polskich poetów. Widać, że tematyka dobrego wychowania i zasad savoir – vivre często pojawiała się w ich twórczości. Oni to w humorystyczny i przepełniony ironią sposób wytkali przywary ludzi i wskazywali drogę właściwego, kulturalnego zachowania. Mistrzem w tej dziedzinie byli niewątpliwie Jan Brzechwa, Julian Tuwim, czy Aleksander Fredro.
Przedstawienie bardzo podobało się dzieciom, o czym świadczyła panująca cisza i skupienie podczas odbioru sztuki.

Celami przedsięwzięcia były:
propagowanie właściwych wzorców zachowań, podniesienie kultury osobistej wśród uczniów, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w szkole, wdrażanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych oraz wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zasad savoir –vivre.

fotoZOBACZ FOTOGRAFIE