Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

dok

 

 • pdf Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 • pdf STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GNIEŹNIE 

 • pdf WEWNĘTRZNY SYSTEM  OCENIANIA 

  • pdf WEWNĘTRZNY SYSTEM  OCENIANIA - ZDALNE NAUCZANIE 
  • pdf WEWNĘTRZNY SYSTEM  OCENIANIA - ZDALNE NAUCZANIE I-III 
  • pdf ANEKS do WSO-ZN  
  • pdf ANEKS do WSO obowiązujący  od 31 maja do 25 czerwca 2021 r.

    

 • www Standardy ochrony małoletnich

 • www Procedury i rozporządzenia w reżimie sanitarnym 

 • pdf Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

 • pdf Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego  

 • pdf Procedury Postępowania w przypadku cyberprzemocy   pdf

 • pdf ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH  

 • pdf ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 • pdf Regulamin typowania uczniów  do przyznania stypendium naukowego  

 • pdf REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

l

l

 • www Deklaracja dostępności