Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Rozmiar czcionki:

Dnia 13 października 2021 r w Szkole Podstawowej nr 5, w obecności zaproszonych gości; dyrekcji, przedstawiciela Rady Rodziców, nauczycieli, uczniów klasy 1 i 3 oraz uczniów z Pocztu Sztandarowego odbyło się pasowanie i ślubowanie na ucznia klasy 1.

Zanim jednak nastąpił ten ważny moment, głos zabrała p. dyr. Hanna Kowalska, która powitała przybyłych rodziców, dzieci oraz nauczycieli.
Następnie prowadząca akademię p. pedagog Paulina Pacesz rozpoczęła uroczystość - wprowadzono Sztandar Szkoły i odśpiewano hymn państwowy, hymn szkoły oraz ,,Piosenkę na dobry początek".

Po części oficjalnej uczniowie kl. 3a i 3b zaprezentowali program artystyczny przygotowany przez wychowawczynie tych klas p. Beatę Bobkiewicz i p. Ewę Bielanowską.
Występ bardzo się podobał i został nagrodzony gromkimi brawami.
Następnym punktem akademii i najważniejszym było uroczyste ślubowanie, które poprowadziła p. wicedyrektor Lidia Karmolińska.
W obecności sztandaru uczniowie klas pierwszych w skupieniu i wzruszeniu przyrzekali strzec godności szkoły oraz honoru jej uczniów. Po ślubowaniu każdy z pierwszaków dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia dokonanego symbolicznym ołówkiem przez p. dyrektor Hannę Kowalską słowami ,,Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej".
Po pasowaniu wychowawczynie kl.1a p. G Kędzierska i 1b p. W. Januchowska wręczyły uczniom gratulacyjne dyplomy, elementy odblaskowe oraz kuferki z przyborami do zajęć ufundowane przez Radę Rodziców.

Od tej chwili ,,Pierwszaki" oficjalniej należą już do braci uczniowskiej SP nr 5.
Uroczysty dzień zakończyły pamiątkowe zdjęcia.

Wszystkim Pierwszakom życzymy wielu sukcesów, a ich rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech.
Dziękujemy również p. M. Domagała za oprawę plastyczną, p. A. Walczak za oprawę muzyczną, panom M. Tomaszewskiemu i K. Domagale za nagłośnienie.

fotoZobacz fotografie...