Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Polish English French Georgian German Hungarian Italian Japanese Russian Slovak Turkish Ukrainian
Rozmiar czcionki:

Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu historyczno – plastycznego

„Zapomniani giganci polskiej nauki
z przełomu XIX i XX w. i ich osiągnięcia”

 1. Konkurs organizowany jest w celu zapoznania uczniów z życiorysami nieznanych polskich naukowców i wynalazców żyjących na przełomie XIX i XX wieku.
 2. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu w sposób interesujący
  i ciekawy najważniejszych faktów z życia, a także działalności wybranego naukowca/wynalazcy. Biogram musi zawierać informacje o działalności zawodowej i życiu prywatnym (krótko) naukowca/wynalazcy. Wybrana postać musi być narodowości polskiej, ale nie musi mieszkać na terenach ziem polskich.
 3. Uczestnikami w/w konkursu mogą być uczniowie klas 6 – 8 SP 5.
 4. Wszystkie prace muszą być wykonane samodzielnie, niedozwolone jest kopiowanie innych dzieł. Należy zwrócić uwagę na poprawność językową i ortograficzną w tekstach biogramu.
 5. Do pracy, poza tytułem, imieniem, nazwiskiem i klasą autora, musi zostać dołączona bibliografia oraz zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie.
 6. Format pracy A4, technika wykonania dowolna.
 7. Termin trwania konkursu 01.03. – 26.03. 2021 r. Podpisane prace należy dostarczać „w koszulkach” do SP5 (z dopiskiem: „dla p. K. Winiarskiej”).
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16. 04. 2021 r.
 9. Uczestnicy konkursu otrzymają oceny z przedmiotu, a dla laureatów przewidziane są drobne nagrody rzeczowe, których przekazanie będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej.
 10. Informacje o wynikach konkursu zostaną udostępnione na stronie szkoły
  i szkolnym FB, łącznie z publiczną prezentacją prac.
 11. Uczniowie przystępują do konkursu za zgodą rodziców/prawnych opiekunów, wyrażoną na piśmie i dołączoną do pracy konkursowej.

Zapraszam do poszukiwania informacji o ciekawych postaciach naukowców/wynalazców i do udziału w konkursie.

Katarzyna Winiarska

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button