Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

eduscience 2

Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie
nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych
z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii.

 Zobacz NASZE AKTUALNOŚCI

Projekt Eduscience to jeden z największych projektów edukacyjnych w Polsce, który zapewnia „żywe” i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno – przyrodniczych. Uczestniczy w nim 250 szkół z całego kraju, wśród których znajduje się także Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Gnieźnie. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów i uczennic z całej Polski podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Innowacją bazą projektu jest nowoczesna platforma e-learningowa, na której zamieszczane są lekcje z zakresu geografii, chemii, fizyki, a także przyrody przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanologii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Lekcje tworzone są zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Dzięki Polskiej Akademii Nauk uczniowie będą mogli korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami matematyczno - przyrodniczymi osiągających sukcesy na skalę międzynarodową. Uczniowie będą mogli również brać udział w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie.

Platforma uatrakcyjnia pracę na lekcji dając możliwość wykorzystywania zamieszczonych materiałów oraz tworzenia własnych zasobów przez nauczycieli uczestniczących w projekcie. Uczniowie uczestniczący w projekcie mają możliwość korzystania z platformy e-learningowej również w ramach odrabiania prac domowych. Zasoby platformy tworzone są w formie gier, prezentacji, filmów, lekcji on-line bardzo atrakcyjnych dla ucznia, wykorzystujących tablicę interaktywną

Wszystkie zajęcia zmierzają do wykorzystania i wdrażania najnowszej wiedzy nt. budowy mózgu i potrzeb człowieka oraz motywowania go do działania i poznawania z własnej inicjatywy. W tym celu każdy ze stworzonych e-programów zawierać będzie nowoczesne i skuteczne metody pracy z uczniem wypracowane we współpracy z Accelerated Learning Systems oraz Edukacją Pro Futuro przy udziale światowej sławy eksperta w dziedzinie przyspieszonego uczenia się Colina Rose.

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Gnieźnie projekt realizowany jest od 1 września 2012 roku i będzie trwał do 30 listopada 2014 roku. W projekcie bierze udział 4 nauczycieli: przyrody, matematyki i informatyki oraz 26 uczniów klasy 4a. W ramach tego uczniowie mogą korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami matematyczno - przyrodniczymi, osiągających sukcesy na skalę międzynarodową. W październiku 2013 r. zaplanowano zajęcia edukacyjne w Krakowie i Ojcowie.

SP5 w Gnieźnie w ramach udziału w projekcie otrzymała nowoczesną tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem, zestaw do monitoringu przyrodniczego oraz profesjonalną kamerę internetową HD, dzięki której możliwa będzie transmisja lekcji on-line prowadzonych w obserwatoriach Polskiej Akademii Nauk. W czasie realizacji projektu będzie również zorganizowany Piknik naukowy - Eduscience w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych.

 

Wiecej informacji znajdziesz na stronie


eduscience

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
„Człowiek – najlepsza inwestycja”