Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

UWAGA!

Zaproszenie do udziału w konkursie,
którego organizatorem jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
a koordynatorem edycji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu

“Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”.
Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków
w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.

Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Prace wraz z wymaganymi w regulaminie załącznikami należy złożyć lub przesłać drogą pocztową do prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Publicznych Bibliotek Pedagogicznych lub ich Filii. Termin składania prac konkursowych upływa 17 lutego 2023 roku. W naszej szkole prace + wypełnione, wymagane załączniki należy dostarczyć do p. K. Winiarskiej, do 14 lutego 2023 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 marca 2023 r. podczas XXVII Targów Edukacyjnych.

Autorzy najlepszych prac w każdej z trzech kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminu oraz wzięcia udziału w konkursu.

l

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu - pdf 1.11 (MB)

Karta uczestnika - pdf 0.13 (MB)

Informacja dotycząca przewarzania danych osobowych - pdf 0.39 (MB)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pdf 0.11 (MB)

l