Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

            W poniedziałek, 13. listopada rozpoczął się Tydzień Edukacji Globalnej. Odbywa się on co roku w trzecim tygodniu listopada. Jest to ogólnoświatowa kampania realizowana przez Centrum Północ-Południe Rady Europy i Sieć Edukacji Globalnej w ramach wspólnego programu Unii Europejskiej i Rady Europy. Jego celem jest podnoszenie świadomości na temat edukacji globalnej, jako narzędzia budowania solidarności i zmiany oraz przyczynianie się do bardziej zrównoważonego, pokojowego i sprawiedliwego świata.

            Tydzień Edukacji Globalnej obchodzony jest od ponad 20 lat. W tym czasie, dzięki wspólnym wysiłkom, osiągnięto wiele, ale nadal mamy dużo do zrobienia, jeśli chodzi o przeciwdziałanie współczesnym globalnym wyzwaniom. Wyzwania te są coraz bardziej zróżnicowane i bardziej niż kiedykolwiek wymagają umiejętności krytycznego myślenia, adekwatnego reagowania na postępujące zmiany oraz silnego poczucia solidarności, jako podstawowych elementów globalnego obywatelstwa.

            Nasza szkoła też podejmuje działania z obszaru edukacji globalnej, której celem jest poznanie złożoności świata oraz nauka radzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi z globalnych powiązań.

            Warto obejrzeć eko-filmiki od Stowarzyszenia Rodzin Kolpinga „Jeden Świat”, np. „Szczęśliwe pszczoły ratunkiem dla planety”, „Odpowiedzialne GOZ-podarowanie”, a także animację „Melodia przyszłości” i zastanowić się, jakie inicjatywy dla pokoju i klimatu możemy podejmować w swoich lokalnych środowiskach.

 

 

Dołącz do Tygodnia Edukacji Globalnej!

            Zastanów się już teraz, co możesz zrobić w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2023! Proponujemy, by działania skupiały się na dwóch głównych obszarach tematycznych: pokoju i planecie.

            Pokój i zrównoważony rozwój są w rzeczywistości dwiema stronami tego samego medalu: społeczeństwa i instytucje nastawione na pokój i pokojowe rozwiązywanie konfliktów, otwarte są również na dbałość o środowisko, przyrodę i zrównoważony rozwój.

 

Tematem przewodnim TEG 2023 jest:
„Pokój dla planety. Planeta pokoju”.

Każde działanie, które przyczynia się do realizacji Agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030, może być częścią wydarzenia.

Nasz tegoroczny temat jest bardzo aktualny. Zapewnienie pokoju i ochrona naszej Planety niech będą w naszych myślach, przy każdym działaniu. Bo każda i każdy z nas może dołożyć swoją, nawet malutką, cegiełkę, by świat stawał się lepszy, bardziej sprawiedliwy, by nie było konfliktów, a nasza Planeta poczuła się, choć trochę lepiej. 

 

Działajmy razem dla pokoju na naszej planecie!

 

l

 

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału:

 1. Konkurs dla kl. 1-4: „Międzynarodowa zakładka do książki” (dwustronna z elementami/symbolami nawiązującymi do różnych państw/ludzi) – technika dowolna.
  Termin oddania 24.11.2023 — do biblioteki.

 2. Konkurs dla kl. 5-6: „Namaluj swój świat” – pokaż w pracy, jak można zadbać o planetę?
  Termin oddania 24.11.2023 — do biblioteki.

 3. Konkurs dla kl. 7-8: „Ziemia — planeta pokoju” wykonaj lapbook na temat pokoju na świecie (format A4).
  Termin oddania 24.11.2023 — do biblioteki.

 4. Czytanie dla pokoju (biblioteka proponuje książki w języku polskim, angielskim i ukraińskim).

 5. Lekcje wychowawcze poświęcone tematowi dbałości o pokój i planetę — czy trzeba to robić/jak to robić?

Działajmy razem!