Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

Wydarzyło się w bibliotece i szkole na przełomie listopada i grudnia …

 

 I) 20 listopada 2023 r. pierwszoklasiści gościli w bibliotece szkolnej.

Jej powód był bardzo znaczący – w związku z trwającymi w SP 5 obchodami Światowego Dnia Praw Dziecka i audycją, której mogli wysłuchać, uczniowie rozmawiali z p. Katarzyną Winiarską o przynależnych im prawach.
Dzieci wymieniały przysługujące im prawa, między innymi: do wolności
i pokoju, do nauki, do zabawy i wypoczynku, do opieki i ochrony, do bycia sobą. Wspominały także o tym, że mają prawo do wychowania w rodzinie, do własnego miejsca w domu, do radości. W związku z tymi wymienianymi prawami, szczególnie prawem do radosnego spędzania czasu z rodziną, pierwszoklasiści otrzymali książki pt. „Wnuczka antykwariusza”, autorstwa Justyny Bednarek z ilustracjami Emilii Dziubak, podarowane przez Instytut Książki. Opowiadanie zabiera najmłodszych czytelników w podróż do przeszłości i pokazuje, jak ważne jest odkrywanie rodzinnych korzeni.

Przekazane książki mają zachęcać do wspólnego spędzania czasu
w rodzinach z wykorzystaniem wartościowej literatury i wpisują się w 6. edycję kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców.

Na zakończenie wizyty w bibliotece uczniowie dostali także obrazki ukazujące różne prawa dziecka, które po pokolorowaniu mogli wkleić do swoich zeszytów. Pierwsze odwiedziny w bibliotece były bardzo owocne, następne zaplanowano na styczeń. Wtedy uczniowie klas pierwszych zostaną przyjęci oficjalnie do grona czytelników, by móc samodzielnie wypożyczać egzemplarze z szerokiego zasobu naszej szkolnej książnicy.

     foto ZOBACZ FOTOGRAFIE...

 

 

II) 29 listopada 2023 r. uczniowie kl.6-8 wzięli udział w zajęciach warsztatowych w ramach projektu „Drużyna Inki”.

Podczas lekcji, które prowadził edukator IPN p. Dominik Mojek, młodzież poznała życiorys niezłomnej Danuty Siedzikówny „Inki”. Przesłanie, jakie nam pozostawiła stało się punktem wyjścia do zastanowienia: co obecnie oznacza zdanie „zachowałam się jak trzeba”? Podczas zajęć młodzież usłyszała słowa mówiące o problemach w relacjach rówieśniczych i o obojętności wobec zjawiska hejtu czy wykluczenia oraz konsekwencjach, jakie niesie ze sobą brak reakcji na takie zachowania. Następnie odbyło się teoretyczne i praktyczne szkolenie
z pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie RKO, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ważne, by zdobytą w ten sposób wiedzę umieć odpowiednio wykorzystać, jeśli zajdzie taka potrzeba.

       foto ZOBACZ FOTOGRAFIE...

 

 

III) 4 i 7 grudnia 2023 r. – w tych dwóch dniach uczniowie, tym razem klas 1-5, mieli kolejną okazję do udziału w ciekawych zajęciach, prowadzonych przez edukatorkę z IPN – p. Julię Kilanowską.

Hasło przewodnie spotkań edukacyjnych brzmiało: „Co by było, gdyby zwierzęta mówiły?”. Pierwszo i drugoklasiści poznawali historię Kasztanki marszałka Józefa Piłsudskiego, natomiast uczniowie kl. 3-5 rozmawiali o historii misia Wojtka – uczestnika walk o Monte Cassino. W obu przypadkach, po wysłuchaniu interesującego wstępu, uczniowie obejrzeli filmy na YT z serii „Co by było, gdyby zwierzęta mówiły?”. Następnie wszyscy chętnie przystąpili do zabaw, zaproponowanych przez prowadzącą zajęcia. W tym celu wykorzystane zostały puzzle „Polak mały” i gry planszowe „Miś Wojtek”, które wywołały dużo pozytywnych emocji i przy okazji pokazały, jak można miło spędzać czas w gronie rówieśniczym czy rodzinnym, grając i ucząc się jednocześnie.

     foto ZOBACZ FOTOGRAFIE...

 

 

Niecodzienne zajęcia, przeprowadzone z inicjatywy p. Katarzyny Winiarskiej, umożliwiły „Piątkowiczom” poszerzenie wiedzy historycznej, dotyczącej losów Polski, dały przestrzeń do wspólnej zabawy i podkreśliły znaczenie utrzymywania dobrych relacji rówieśniczych oraz zwróciły uwagę na potrzebę pomagania.

Gry i puzzle, z których uczniowie ochoczo korzystali na zajęciach edukacyjnych, zostały przekazane przez edukatorkę dla szkoły, tym samym wzbogacając/urozmaicając bazę środków dydaktycznych.