Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

Konkurs „Polacy w świecie znani z działalności publicznej,
misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”.

Tegoroczna edycja konkursu została zaplanowana z myślą o uczczeniu 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zachęcamy zatem do wykonania prac konkursowych poświęconych Polakom w Unii Europejskiej. W skrócie: prace należy wykonać samodzielnie dowolną techniką plastyczną. Dla kategorii kl.1-3 rysunek w formacie A4 (więcej informacji u wychowawców klas), a dla kategorii kl. 4-8 pocztówka w formacie A5 lub A4 wraz z krótkim opisem sytuacji, miejsca lub osoby na niej przedstawionej. Szczegóły i dokumenty do pobrania znajdują się w załączonym linku (przesłanym w wiadomościach na e-dziennik). Można też przyjść na konsultacje do biblioteki.

Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego
w temacie na dany rok.
Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości
i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.
Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Organizatorem konkursu jest Departament Edukacji i Nauki, a koordynatorem edycji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, we współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną z Kalisza, Konina, Leszna i Piły.
           Prace wraz z wymaganymi w regulaminie załącznikami należy złożyć lub przesłać drogą pocztową do prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Publicznych Bibliotek Pedagogicznych lub ich Filii (wykaz adresów w regulaminie i na stronie internetowej https://www.umww.pl/publiczne-biblioteki-pedagogiczne).
Termin składania prac konkursowych upływa 26 lutego 2024 r., a w SP 5 – 9.02.2024 r. (przed feriami). Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 8 marca 2024 r. podczas XXVIII Targów Edukacyjnych. Autorzy najlepszych prac w każdej z trzech kategorii otrzymają nagrody rzeczowe od organizatora, a w SP 5 – oceny. Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminu oraz wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs plastyczno – historyczny „Co by było, gdyby zwierzęta mówiły?”

W nawiązaniu do zajęć oraz filmów z serii „Co by było, gdyby zwierzęta mówiły?”, Instytut Pamięci Narodowej przygotował konkurs dla uczniów szkół podstawowych z klas I- VI. Dotyczy on znajomości wydarzeń, poznawanych przez pryzmat zwierząt, które zapisały się na kartach historii. Zadaniem uczestników będzie stworzenie plakatu w formacie A4 lub A3, prezentującego jedno ze zwierząt: Misia Wojtka, Baśkę Murmańską – niezwykłych żołnierzy; Ciapka – psa, który latał samolotami; Kasztankę – klacz Józefa Piłsudskiego lub Sambo – psa Eugeniusza Bodo. Bliższe informacje na temat konkursu:
u wychowawców i w bibliotece szkolnej (tu także można otrzymać druki zgód na przetwarzanie danych i karty uczestnika lub metryczki pracy). Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 5 lutego 2024 r. Zapraszamy do udziału.