Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

Konkurs – „Bohater na stówę” – ogólnopolski konkurs plastyczny, aa

którego organizatorem jest Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie
wraz z Partnerami: Narodowym Bankiem Polskim i Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.
 

100 lat temu – 28 kwietnia 1924 r., Bank Polski rozpoczął emisję nowej waluty – złotego polskiego, którego wartość równa była frankowi szwajcarskiemu i odpowiadała 9/31 grama czystego złota. Przebudowa systemu walutowego była częścią reform ekonomicznych wprowadzanych przez premiera Władysława Grabskiego, ratujących Polskę przed katastrofą gospodarczą i polityczną.

Z okazji jubileuszu stulecia polskiego złotego, Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza do udziału
w ogólnopolskim konkursie plastycznym
„Bohater na stówę”.

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania historią lokalną oraz upamiętnienie zasługujących na uznanie czynów Polek i Polaków – bohaterek/-ów, którzy wpłynęli na bieg historii, a często popadli w zapomnienie.

Zadanie konkursowe jest skierowane do uczniów klas IV-VIII. Uczestnicy mają za zadanie wybrać bohatera/-ki historii lokalnej, postaci szerzej nieznanej, której działalność patriotyczna na rzecz Polski przypadała na lata 1917-1990, a która przez swoje dokonania i postawę zasłużyła się dla społeczności lokalnej w obecnych lub przedwojennych granicach Polski. Następnie należy stworzyć projekt banknotu o nominale 100 złotych, prezentując go w dowolnej technice płaskiej (malarstwo, rysunek, grafika), i stylu. Projekt banknotu powinien zawierać stronę przednią i odwrotną (na dwóch oddzielnych kartkach o maksymalnym formacie A4). Powinien także zamykać się w prostokątnych proporcjach 2:1 i obowiązkowo zawierać następujące dane:

  1. wskazanie emitenta przez użycie skrótu: BC (Bank Centralny)
  2. oznaczenie roku: rok 2024
  3. wskazanie nominału: 100

Każde zgłoszenie powinno zawierać również pisemny opis biograficzny wybranej postaci historycznej. Opis danego bohatera/-ki może składać się maksymalnie z 1800 znaków ze spacjami.

Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych: 9-11 lat, 12-14 lat oraz
15-20 lat. Oddanie prac w SP 5 (razem z wszystkimi załącznikami/zgodami) do piątku,    22 marca br.! Więcej szczegółów, zainteresowane osoby, mogą uzyskać w bibliotece.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Narodowy Bank Polski oraz Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. – Partnerów konkursu.
Więcej szczegółów w Regulaminie oraz na stronie: www.bohaterna100.pl

– Spot konkursu tutaj: