Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z prośbą o wypełnienie ankiet diagnozujących organizowanie zajęć tanecznych w szkołach podstawowych (kl. IV-VIII) i w szkołach ponadpodstawowych.
Ankiety zostały opracowane przez Instytut Muzyki i Tańca w związku z realizacją programu ,,TańczMY w szkole’’ i są skierowane do czterech grup odbiorców: dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół artystycznych).

Ankieta dla rodziców: https://forms.office.com/r/UqcfQ82nG2

Ankieta dla uczniów: https://forms.office.com/r/bAM4qqYcVk

Wyniki ankiet pozwolą ocenić stopień zainteresowania tańcem wśród dzieci i młodzieży w ww. szkołach, a także pomogą w ustaleniu przyczyn obecnej sytuacji wyrażonej w danych o niewielkiej liczbie szkół, w których uczniowie uczęszczają na zajęcia taneczne w ramach dopuszczalnych form realizacji zajęć wychoWyniki ankiet pozwolą ocenić stopień zainteresowania tańcem wśród dzieci i młodzieży w ww. szkołach.